Provincie Drenthe werkt aan haltebeleid

Sinds het toegankelijk maken van bushaltes (ophogen/breedte/helling) zijn de richtlijnen voor toegankelijke haltes veranderd. De provincie gaat onderzoeken of het haltebeleid naar aanleiding hiervan moet worden aangepast.

De historie van het toegankelijk maken van haltes is als volgt. In 2002 is de intentieverklaring Toegankelijk Openbaar Vervoer ondertekend door vervoerautoriteiten in Nederland. Daarin is gestreefd naar toegankelijk busvervoer in 2010. De intentieverklaring dient als aanvulling op de wet "Gelijke Behandeling Gehandicapten en Chronisch Zieken". In 2004 heeft de provincie gezamenlijk met gemeenten de richtlijn uitvoering nieuwe provinciale bushaltes opgesteld. Met als doel om in 2014 46% van de bushaltes toegankelijk te hebben gemaakt.

Nu is het de vraag of de richtlijn uit 2004 nog voldoet aan de huidige richtlijnen. Indien dit niet het geval is, is de vraag wat er met bestaande bushaltes gaat gebeuren en hoe/welke bushaltes in de toekomst toegankelijk worden gemaakt. Belangrijk aandachtspunt is dat de provincie alleen verantwoordelijk is voor de bushaltes aan wegen waar zij wegbeheerder voor is (provinciale wegen). Gemeenten zijn wegbeheerder voor de meeste wegen binnen de gemeente. Het nieuwe beleid wordt in samenspraak met de gemeenten opgesteld.