Vergelijking tarieven bus en trein in Nederland

Op de website van het landelijk tarievenbureau openbaar vervoer is het mogelijk om de tarieven voor bus en trein te vergelijken.

Via de link http://www.tbov.nl/tarieven is het 'Landelijk overzicht kilometertarieven stads- en streekvervoer 2013' te raadplegen. Hierbij valt op dat het kilometertarief in Groningen en Drenthe niet tot de laagste kilometertarieven in Nederland behoort.