Werkgroep Wmo-vervoer van start


Drie leden van het platform vormen de nieuwe werkgroep Wmo-vervoer. Vervoerkundigen van Wmo-raden in Drenthe treden in overleg met de werkgroep.

De heren Kroon, De Jong en Janssen nemen zitting in de werkgroep. Het voorstel is twee keer per jaar te overleggen met de Wmo-raden. Tevens wordt gekeken naar de relatie met het kleinschalig openbaar vervoer en het regulier openbaar vervoer.