Column Sjak Rijploeg

Ooit wilde men in Groningen graag een beter openbaar vervoer wat voor iedereen zou zijn en wat de belangrijkste bestemmingen van de stad rechtstreeks of met een enkele snelle overstap bereikbaar maakte voor de wijken en de plaatsen van Groningen en noord Drenthe. Ze noemden het een regiotram en het is uiteindelijk vastgelopen op oorzaken die hier nu niet aan de orde zijn.

Maar het idee van een goed netwerk van ov was, dachten we, nog niet weg.

Toen kwam er een gemeentebestuur dat een hekel had aan bussen, vooral als ze op één van de belangrijkste punten van de regio – de Grote Markt – komen.

Welke gevolgen dat plan heeft voor het hele systeem en de toekomst daarvan is geen onderwerp meer in de nota over de binnenstad.

Het kennisniveau van het college en de ambtenaren die het voorbereiden wekt ook niet bepaald de indruk dat ze zich goed in de materie hebben verdiept. Eén van de wethouders sprak zelfs nog over de zones waardoor het omrijden niet duurder zou worden. Dat de strippenkaart en de zones al jaren niet meer bestaan was niet op het stadhuis doorgedrongen.

De ruimte structurerende werking van gegarandeerd ov in een voor vele jaren vastgelegd systeem (zoals dat met de tram als haast vanzelf zou zijn ontstaan – komt in de huidige plannen niet eens aan de orde. Met andere woorden, de structurerende werking is uit het doel van beleid verdwenen. Populair gezegd, heeft het college geen mening, ze rommelen wat achter de ontwikkelingen aan, in plaats die ontwikkelingen langs democratische weg richting te geven.

De argumenten om de bus de binnenstad uit te werken worden dan ook maar wat bij elkaar gesprokkeld. Zo wordt gesteld dat er van het grote aantal mensen dat op de grote Markt uitstapt, maar 1% ook op ons beroemdste plein hoeft te zijn. In die lijn kunnen we nog wat verwachten, bijvoorbeeld: van de mensen die hun auto parkeren op de Ossenmarkt, hoeft haast niemand op de Ossenmarkt te zijn, dus het college kan zomaar voorstellen die garage dan maar te sluiten. Of het station. Dagelijks stappen daar vele duizenden mensen in en trein en bus. Bijna niemand hoeft echter op het station te zijn, maar stapt over of gaat en komt. Nou vult u zelf verder maar in.

De buslijn van corpus is vorig jaar omgelegd en gaat niet meer via de Grote Markt naar                             , gevolg is een daling van het reizigersaantal van 40%. Het college negeert dat zonder argumenten.

Van het Kasteel aan de Westersingel, tot het Paleis aan het Boterdiep; van het zuiderdiep tot in de Oranjewijk, wordt straks waarschijnlijk het grootste dichtbebouwde stadsdeell  van Nederland waar geen openbaar vervoer komt. Een puntje waar groningen mee op een ranglijst kan scoren?

Toch zouden er best kansen kunnen liggen

De Gelkingestraat is niet echt geschikt voor zoveel bussen. In het voorjaar gaat lijn 11 al niet meer langs de Markt, wat op drukke tijden 12 bussen per uur scheelt. Er is nog best een slimme doorkoppeling te bedenken die het aantal met nog eens 8 per uur beperkt.

Er komt over 4 jaar een nieuwe aanbesteding en daarin zou de stad de eis kunnen stellen dat er binnen vijf jaar in de binnenstad nog uitsluitend elektrische bussen mogen komen en enkele jaren later zou dat voor de hele stad kunnen gaan gelden. Of de stroom via accus, waterstof, mierzuur of wat dan ook komt is niet van belang.

Ook zouden de bussen best iets smaller kunnen en de spiegels kunnen tegen die tijd ook wel vervangen worden door camera’s.

We zouden oude en nieuwe kennis met elkaar kunnen verbinden, we zouden de vindingrijkheid van de Groningers kunnen gebruiken voor een schone pronkjuaail ien ain golden raand, een stad die voor iedereen bereikbaar is, die gezond is  en een stad waar ook het ov echt in 2035 CO2-neutraal is.

Sjak Rijploeg