Kennismaking met wethouder Dekker


Het platform heeft recentelijk kennis gemaakt met wethouder Karin Dekker (verkeer en vervoer) van gemeente Groningen.

Bij het gesprek waren de voorzitter, vicevoorzitter en de secretaris van het platform aanwezig. Naast de kennismaking is ook over een aantal onderwerpen gesproken, zoals de Regiotram en de doorstroming van het OV. Verder heeft het platform een vaste contactpersoon binnen de gemeente aangewezen gekregen en is afgesproken jaarlijks met elkaar te overleggen.