Twitter


Op vrijdag 8 april 2011 start in Groningen een landelijke twitter-actie onder de titel NIETmetdeBUS.De actie start om 13.00 uur bij de bushaltes voor de hoofdingang van het UMCG aan het Hanzeplein.

Waarom deze actie?

In 2010 had het allemaal geregeld moeten zijn. Dat je in je rolstoel gebruik kunt maken van openbaar stads- en streekvervoer. Helaas, je kunt in veel gevallen nog steeds niet met de bus. Vele bushaltes zijn niet goed toegankelijk. Vele buschauffeurs zijn er niet klaar voor. Ze weten niet hoe om te gaan met mensen met een beperking. De nieuwe bussen van Q-buzz zijn toegankelijk, maar de bediening van een lift of plank is voor vele chauffeurs een raadsel. Een omroepsysteem in de bus is onmisbaar voor mensen die niet zo goed zien, maar het wordt niet gebruikt of staat niet luid genoeg afgesteld. Een rolstoeler meenemen kost tijd en moeite, dus rijdt de chauffeur maar door als je bij de halte staat te wachten.

De actie wordt georganiseerd door de Provinciale Chronisch zieken en Gehandicaptenraad Groningen (PCG), de Stichting Gehandicapten Platform Noordenveld en de Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden. Het idee is van Makkers Unlimited. De actie wordt onder andere ondersteund door het Programma Versterking Cliënt Positie en Zorgbelang Groningen.

Wat gaat er gebeuren?

  • Om 13.00 uur staat er een groep van ongeveer 15 personen met verschillende beperkingen voor de hoofdingang van het UMCG.
  • Zij hebben geldige vervoersbewijzen en willen graag met de bus (van Qbuzz) mee.
  • Zij gaan twitteren over de obstakels die ze daarbij tegenkomen.
  • Iedereen kan de tweets volgen op @nietmetdebus.
  • De leden van de actiegroep en hun ondersteuners zijn te herkennen aan de gele hesjes die zij dragen.
  • De actie is bedoeld om te laten zien, dat mensen met een handicap in de praktijk nog steeds allerlei moeilijkheden tegenkomen als ze gebruik willen maken van de bus.
  • MAKKERS Unlimited voeren acties-met-een-glimlach. De actie is NIET bedoeld het gangbare busverkeer voor de hoofdingang van het UMCG te hinderen. Niettemin kan er enige hinder optreedt.
  • Pers en media zijn middels een persbericht op de hoogte gesteld van de actie.