Voorstel dienstregeling 2014 Arriva Trein

Arriva Trein heeft de nieuwe dienstregeling voor 2014 ter advies voorgelegd aan het platform.

Na bespreking van het voorstel is het platform akkoord gegaan met het voorstel van Arriva Trein.

Een punt van aandacht is de spoorlijn Groningen - Leeuwarden. Omdat het treinknooppunt Groningen prioriteit krijgt boven Leeuwarden lukt het niet om een dienstregeling te maken waarbij de treinen zowel in Groningen als in Leeuwarden aansluiten op andere treinen. Dit heeft onder andere te maken met de infrastructuur (delen enkelspoor) en de daarbij behorende rijtijd tussen Groningen en Leeuwarden. Het gevolg is dat er steeds gezocht moet worden naar compromissen. Met de komst van de extra sneltrein Groningen - Leeuwarden in 2017 lijkt dit probleem ook niet opgelost te worden.